IN MY HEAD: ?

Saturday, May 30, 2009

Mimpi-Mimpi

Ust Dato Ismail Kamus – Mimpi

Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya Tafsir Mimpi Menurut Islam, berkata:
Tidak semua mimpi dapat ditafsirkan makna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi bagaikan angin lalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yang bertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullah tidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkan mimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkan oleh syaitan.

Dalam suatu riwayat dikisahkan, seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bermimpi melihat sebahagian tubuh baginda berada di rumahku." Baginda menjawab, "Sesungguhnya Fatimah akan melahirkan seorang anak lelaki, kemudian engkau yang akan menyusukannya." Tidak lama kemudian Fatimah melahirkan Hussein dan disusukan oleh wanita tersebut.

Sesungguhnya mimpi itu dapat ditafsirkan, namun tidak semua orang mampu mentafsirkan kebenarannya.

Tambahan pula, mimpi diakui adanya dalam syariat Islam. Sedangkan ilmu untuk mentakwilkan, mentakbirkan atau mentafsirkannya diiktiraf oleh ramai ulama. Ramai ulama yang ingin mendalami masalah takwil atau tafsir mimpi tetapi tidak ramai yang mengetahuinya kerana susahnya.

Al-Imam Ibnu Syahin, dalam mukadimah kitabnya Al-Isyarat Fi Ilmi al-'Ibarat, berkata:
"Islam mencerca ilmu tenung kerana hanya Allah-lah yang mengetahui masalah ilmu ghaib. Saya menghindari ilmu-ilmu seperti itu dan tidak meminatinya, dan saya ingin membuat buku yang dapat mendedahkan perkara-perkara ghaib yang sememangnya diakui oleh syarak, iaitu ilmu takwil dan ta'bir mimpi."

Menurut ahli-ahli ta'bir, mimpi ada tiga macam:

Peristiwa yang menggembirakan yang benar yang terjadi setelah bermimpi, dan ini tidak memerlukan penafsiran.

Mimpi yang batil atau permainan syaitan, iaitu mimpi yang tidak dapat diperincikan oleh orang yang bermimpi. Ertinya orang yang bermimpi itu tidak sanggup mengingat tertib atau jalan cerita mimpi itu. Mimpi seperti ini dianggap batil dan tidak mempunyai sebarang makna atau takwil.

Keinginan nafsu. Seperti kita ketahui nafsu ada tiga, iaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah dan nafsu ammarah. Mimpi seperti ini terjadi kerana pengaruh fikiran seseorang. Sesuatu yang dia lakukan atau dia khayalkan siang hari atau menjelang tidurnya selalu menjelma ketika tidurnya.

Technorati Tags: ,,

“Kata” Yang Bermakna

Sabda Rasulullah S.A.W

Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

                                                                      Nabi Muhammad SAW
 

Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.

                                                                     Nabi Muhammad SAW
 

Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia.

                                                                      Nabi Muhammad SAW

Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian.

                                                                       Nabi Muhammad SAW

Kata-Kata Sahabat  

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

                                                                                 Khalifah 'Umar

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.

                                                                                     Ibnu Mas'ud
 

Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

                                                                                                                                                                                      Khalifah 'Ali

 

Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah.

                                                                                     Ibnu Mas'ud
 

Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu.

                                                                                     Khalifah 'Ali

Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.

                                                                                 Khalifah 'Umar

Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar.

                                                                                Khalifah 'Umar 
 

Kata-Kata Ulama

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.

                                                                            Imam An Nawawi

Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal.

                                                                          Imam Al Ghazali

Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari.

                                                                Bediuzzaman Said Nursi

Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. Putus asa adalah sumber kesesatan; dan kegelapan hati, pangkal penderitaan jiwa.

                                                               Bediuzzaman Said Nursi
 

Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu, sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg.

                                                                Bediuzzaman Said Nursi
 

Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan.

                                                                 Bediuzzaman Said Nursi
 

Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.

                                                                Bediuzzaman Said Nursi

Technorati Tags: ,,

Saturday, May 23, 2009

Agarku Ikhlas Selalu
Sabda Rasullulah S.a.w:
 “Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah redhai dalam keadaan tidak terfikirkan oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak menyangka kata tersebut berakibat sesuatu, ternyata dengan kata tersebut Allah mengangkatnya beberapa darjat. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah murkai dalam keadaan tidak terfikirkan oleh benaknya, tidak terbayang akibatnya, dan tidak menyangka kata tersebut berakibat sesuatu ternyata kerananya Allah melemparkannya ke dalam neraka Jahannam.” 
                                                   (HR. Al-Bukhari :no. 6478)


Dua Titis Dan Dua Bekas Yang Paling Dicintai Allah.

Rasulullah s.a.w bersabda:

"Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai daripada dua titis dan dua bekas iaitu titisan air mata yang keluar kerana takut kepada Allah dan titisan darah yang keluar kerana berjuang di jalan Allah, sedangkan dua bekas yang dicintai Allah adalah bekas yang berjuang dijalan Allah dan bekas melaksanakan suatu kewajipan di antara kewajipan-kewajipan dijalan Allah." (Shahih Sunan At-Tirmizi: 1363)

Tidak ada suatu apapun yang lebih Allah cintai daripada titisan air mata yang mengalir dari mata seseorang kerana amat takutnya kepada Allah yang dihasilkan dari kecintaannnya kepada Allah maka mata yang seperti inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka.

Sabda Rasulullah s.a.w :

"Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga(tidak tidur) pada malam hari untuk mengawasi(musuh Allah) dalam berjuang di jalan Allah" (Shahih Sunan At-Tirmizi: 1338)

Maksudnya, orang yang memiliki kedua mata ini,tidak akan disentuh api neraka iaitu mata seorang yang menangis takut kepada Allah dan mata orang yang berjaga malam hari untuk mengawasi musuh-musuh Allah dalam berjuang di jalan Allah.

Orang yang menangis kerana takut kepada Allah akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naugan selain naungan Allah.

Rasulullah s.a.w bersabda:

"Tujuh manusia yang Allah akan menaungi mereka pada hari tidak ada naungan selain naungan Nya,.......dan lelaki yang mengingati Allah lalu kedua matanya mengeluarkan air mata." (HR.Al-Bukhari)

Allah telah menberi pujian kepada para nabi yang mana jika mereka mendengar ayat-ayat Allah maka mereka sujud dan menangis.

Firman Allah Swt:

“Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.”

                                                                               (Maryam: 58)

Allah telah memberi pujian kepada orang-orang yang diberi ilmu kepada mereka, jika dibacakan kepada mereka Al-Quran,

“Mereka menyungkur diatas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.”

                                                                                (Al-Isra’:109)

Rasulullah s.a.w bersabda":

“Tidaklah api neraka menyentuh seorang lelaki yang menangis kerana takut kepada Allah hingga air susu kembali pada teteknya.” (Shahih Sunan At-Tirmizi: 1881)

Technorati Tags: ,

Monday, May 18, 2009

Kalimat Tauhid

Dari Utsman Bin Affan RA, beliau berkata. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ‘Sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat, tidak ada seorang hamba pun yang mengatakannya dengan tulus ikhlas dari hatinya, melainkan dia akan terhindar dari api neraka, lalu Umar Bin Khattab berkata kepadanya(Uthman): ‘Saya akan memberitahukan kepada kamu, apakah kalimat itu? Dia adalah kalimat tauhid yang dengannya Allah memuliakan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dia adalah kalimat taqwa yang diinginikan Rasul untuk diucapkan oleh pamannya Abu Thalib ketika meninggal dunia, iaitu penyaksian bahawasanya Tiada Tuhan Selain Allah’ (HR Ahmad)

Technorati Tags: ,

Thursday, May 7, 2009

Springing

من سرته حسناته وساءته سيئاته ، فذلك المؤمن
Erti : Barangsiapa yang gembira dengan satu kebaikan yang dilakukan, dan berasa sempit dengan kejahatan yang dilakukan, itulah dia seorang mukmin. (Riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad)

Technorati Tags:

Salam.. Chat.


ShoutMix chat widget

Followers

As-Syahid Izzuddin Al-Qassam (1871 - 20 Nov 1935)

Nama sebenar beliau adalah Muhammad Izzuddin Abdul Qadir Mustafa Al-Qassam. Lahir di daerah Al-Ladziqiyyah, Syria Selatan. Masuk ke Al-Azhar sekitar tahun 1906 pada usia 14 tahun. Sempat berguru dengan Sheikh Muhammad Abduh dan berteman dengan Sheikh Rasyid Redho. Ketika penjajahan kuffar di Libya pada 1911, beliau turut memobilisasi senjata dan para mujahid untuk turun ke Libya. Setiap operasi jihad yang dipimpin oleh beliau di Palestin membuahkan kejayaan besar yang menakutkan Inggeris yang menjajah Palestin saat itu. Beliau syahid dalam satu pertempuran dahsyat di Kota Jenin, bersama 10 orang mujahid yang digempur dengan ratusan pasukan Inggeris yang menggunakan helikopter. Kini, nama beliau disematkan kepada sayap ketenteraan Hamas iaitu Brigade As-Syahid Izzuddin Al-Qassam yang sering dikenal dengan aksi-aksi pelancaran roket Al-Qassam dan operasi Amaliyyah Al-Istisyhadiyyah. 


My News

islamiconlineuniversity.com

Learn How to give Dawah

Alafasy Quran TV - Syeikh Misyari Rasyid Al-Afasy

Radio Rodja - Menebar Cahaya Sunnah - Kuliah Hadist

Iklan Nuff